۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

با یاد قهرمانان سربه دار1367

وبلاگ ستارگان مقاومت ایران را می گشایم و سعی می کنم روزانه دراین صفحه ازاین شهدا نام ببرم ویادآنها را گرامی بدارم .
مجاهدشهيد منيره رجوي
درشروع ازسمبل زندانیان مجاهد قتل عام شده  منیره رجوی یاد می کنم  که اورا فقط به خاطراینکه خواهر مسعودرجوی بود به اتفاق  همسرش اصغر ناظم ودودخترخرسالش دستگیرکردندو هفت سال تمام اورا به زیرسخت ترین فشارها وشکنجه ها بردند تا مقاومتش را درهم بشکنند و اورا وادار به موضع گیری علیه مقاومت وبخصوص برادرقهرمانش کنند.
بارها وبارها اورا در برابرچشمان دختران معصومش ودیگر زندانیان سیاسی شکنجه کردند تامقاومتش را درهم بشکنند اما او قهرمانانه ایستاد مقاومت کرد وتسلیم نشد.
منیره به  هنگام شهادت 38سال داشت وتحصیلاتش را دردانشگاه نیوکاسل انگلستان گذرانده بود.


خانم مریم رجوی در پیامی به مناسبت سالگرد عاشورای مجاهدین در 19بهمن 1368گفته اند:
مریم رجوی-رهبراپوزیسیون ایران
اعدام وحشیانه مجاهد شهید منیره رجوی- سمبل زندانیان مجاهد قتل عام شده – به دستور شخص خمینی انزجاروسیعی را درسطح جامعه برانگیخته بود و همه می دانستند که منیره شهید صرفا به جرم خواهری مسعود وبرای مصاحبه کردن علیه اوهمراه با دو کودک خردسالش سالها دراسارت وتحت شکنجه قرارداشت و...ٰ
  برای دفاع ازجانها وخونهایی  که طی 34سال حکومت ننگین خمینی وخامنه ای برای آزادی مردم ومیهنمان نثارشده است ؛ شمارا به گردهمایی بزرگ ویلپنت پاریس در23خرداد (13ژوئیه ) دعوت می کنم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر